Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Czynniki przyrodnicze sprzyjające działalności człowieka

Czynnikami, które sprzyjają działalności człowieka są m.in.:

- Żyzne gleby. Jest to element sprzyjający działalności rolniczej i w związku z tym produkcji żywności. Należy zwrócić uwagę, że najstarsze ludzkie cywilizacje (egipska, chińska) rozwijały się na obszarach żyznych gleb - mad w delcie Nilu i czarnoziemów na Nizinie Chińskiej.

- Dostępność słodkiej wody. Woda jest elementem środowiska niezbędnym do życia oraz właściwego funkcjonowania przemysłu i rolnictwa. Prawie wszystkie starożytne cywilizacje ludzkie uzależnione były od rzek - egipska od Nilu, Mezopotamii od Eufratu i Tygrysu, chińska od Jangcy i Huanghe. Również dzisiejsze duże miasta ulokowane są z reguły nad rzekami lub jeziorami.

- Wpływ morza. Oceany i morza są źródłem pożywienia (ryby, owoce morza) oraz obszarem żeglugi mającej dominujący wpływ na wielkość międzynarodo wej wymiany handlowej. Poza tym morze wpływa łagodząco na klimat obszarów nadmorskich.

- Odpowiednie warunki klimatyczne. Najbardziej sprzyjające są klimaty umiarkowane i podzwrotnikowe. Klimaty te pozwalają na rozwój intensywnego rolnictwa i ogólnie sprzyjają warunkom życia ludzi.

- Równinna rzeźba terenu. Taka właśnie rzeźba umożliwia wprowadzanie mechanizacji rolnictwa, nie zachodzą tam procesy erozji gleb. Sprzyja również rozwojowi dróg i transportu oraz osadnictwa.

- Zasoby bogactw mineralnych. Pozwalają na rozwój przemysłu, a ich przetwarzanie wpływa na zwiększenie produkcji dóbr materialnych.