Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Czynniki wpływające na tworzenie się gleby

Gleba to najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów, zachodzą w glebie przemiany cząstek organicznych w mineralne i odwrotnie.

Powstanie gleby jest uzależnione od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

- klimat,

- woda,

- roślinność,

- rodzaj skały,

- ukształtowanie powierzchni.