Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Geografia » Liceum » Geografia fizyczna » Kryteria podziału skał

Kryteria podziału skał

Minerał to naturalny składnik litosfery - pierwiastek lub związek chemiczny posiadający ściśle określony skład chemiczny i budowę krystaliczną.

Skała to naturalne skupienie minerałów powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych.

Budowa krystaliczna minerałów polega na tym, że poszczególne atomy lub jony tworzą krystaliczną sieć przestrzenną, charakterystyczną dla danego minerału. Niektórzy mineralogowie rozciągają pojęcie minerału również na niekrystaliczne składniki litosfery (mineraloidy), takie jak ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt. Do dzisiaj rozpoznano kilka tysięcy minerałów.

Około dwustu minerałów to minerały skałotwórcze, mające duży udział w tworzeniu skał. Są to głównie krzemiany (oliwiny, granaty), glinokrzemiany (skalenie, miki, amfibole), tlenki (kwarc, magnetyt, hematyt) i węglany (kalcyt, dolomit).

Skały można podzielić na sypkie, zwięzłe i lite. Przykładami skał sypkich (luźnych) są: żwir, piasek, pył. W skałach zwięzłych minerały są ze sobą sklejone.

Pod wpływem nacisku kruszą się lub ugniatają. Przykładami tego rodzaju skał są: glina, ił, muł, less. Skała lita to taka, w której minerały są silnie zespolone (granit, wapień, bazalt itd.).

Ze względu na sposób powstania wyróżniono skały magmowe, osadowe i przeobrażone (metamorficzne).

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane