Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Geografia » Liceum » Geografia fizyczna » Budująca działalność morza

Budująca działalność morza

Na niskich wybrzeżach morskich przeważnie ma miejsce akumulacja. Tworzą się tam piaszczyste plaże, leżące pomiędzy zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody. Plaże występują też niekiedy u podnóża klifu. W pewnym oddaleniu od linii brzegowej osadzają się wały burzowe. Zbudowane są z materiału skalnego wyrzuconego podczas sztormu. Często w obrębie tych wałów rozwijają się wydmy.

Na niskich wybrzeżach, wzdłuż których przepływają prądy przybrzeżne, osadzają się piaszczyste półwyspy nazywane kosami lub mierzejami. Mierzeja może całkowicie odciąć zatokę morską i utworzyć jezioro przybrzeżne. Jeżeli mierzeja nie jest jeszcze zamknięta, wówczas odcięta część morza nazywana jest zalewem.

Osady denne mórz i oceanów są różnego pochodzenia. Nieopodal brzegu osadza się grubszy materiał skalny pochodzący z niszczenia klifów oraz dostarczany przez rzeki i lodowce. Tworzą się tu piaskowce, zlepieńce i mułowce. Osadzają się tu również obumarłe szczątki zwierzęce, tworząc wapienie i margle.

Osady głębokowodne to iły i muły. Są to bardzo drobne cząstki mineralne pochodzące z niszczenia brzegów oraz pyły atmosferyczne i kosmiczne. Na dnie basenów oceanicznych można spotkać konkrecje żelazowo-manganowe.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane