Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Czynniki ograniczające działalność człowieka

Do czynników ograniczających działalność człowieka należą:

- Brak wody. Obszary pustynne należą do najsłabiej zamieszkanych części Ziemi. Brak lub niedobór wody ogranicza działalność rolniczą i przemysłową.

- Nadmiar wody. Obszary lądowe zagrożone powodziami oraz tereny bagienne nie są atrakcyjne ze względu na niemożność rozwijania sieci osadniczej i stałego rolnictwa.

- Niekorzystny klimat. Klimaty skrajnie zimne i skrajnie gorące oraz klimaty suche nie sprzyjają przede wszystkim działalności rolniczej.

- Niedobór światła. Na terenach okołobiegunowych oprócz niskiej temperatury powietrza występuje też okresowy niedobór światła, związany ze zmianami oświetlenia Ziemi.

- Stromości terenu. Ograniczają działalność rolniczą, a równocześnie są obszarami wzmożonej erozji gleb. Utrudniają osadnictwo i transport.

- Bujna roślinność. Utrudnia rozwój transportu oraz osadnictwa (np. las równikowy).