Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Państwa średnio rozwinięte gospodarczo

Cechami państw średnio rozwiniętych gospodarczo są:

- Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca w między 3000 a 10000 USD;

- rosnący udział usług w strukturze zatrudnienia;

- zwiększająca się wydajność pracy;

- dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, słabiej usługowa;

- przewaga tradycyjnego przemysłu przetwórczego nad przemysłem wysokich technologii;

Do państw średnio rozwiniętych można zaliczyć Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Rosję, Estonię, Łotwę, Litwę, Arabię Saudyjską, Libię, Malezję, RPA, Argentynę, Brazylię i Chile.