Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo

Podstawowymi cechami państw wysoko rozwiniętych gospodarczo są:

- Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca powyżej 10000 USD;

- dominacja usług w strukturze zatrudnienia i w tworzeniu PKB;

- wszechstronnie rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa;

- duża wydajność pracy;

- duży udział przemysłu wysokich technologii;

- spadająca energochłonność produkcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych;

- niewielki lub ujemny przyrost naturalny wywołujący procesy starzenia się społeczeństwa;

- wysoki wskaźnik urbanizacji.

Do tej grupy państw należą kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Singapur i Korea Południowa. Bardzo wysokie wskaźniki PKB przypadające na 1 mieszkańca mają niektóre państwa naftowe (Brunei, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Nie można ich jednak zaliczyć do państw wysoko rozwiniętych ze względu na odmienną strukturę tworzenia PKB.