Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Różnica między rzeźbą młodoglacjalną a staroglacjalną

W rzeźbie młodoglacjalnej dominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia. Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.

Rzeźba staroglacjalna utworzyła się podczas starszych zlodowaceń. Charakterystyczny jest dla niej brak jezior, a formy polodowcowe są częściowo lub całkowicie zniszczone.