Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Państwa słabo rozwinięte gospodarczo

Zasadniczymi cechami państw słabo rozwiniętych gospodarczo są:

- Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca poniżej 3000 USD;

- dominacja rolnictwa w strukturze zatrudnienia;

- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa;

- niska wydajność pracy;

- dominacja przemysłu wydobywczego, słabo rozwinięty przemysł przetwórczy;

- bardzo duży przyrost naturalny;

- wzrastające bezrobocie;

- rosnące zadłużenie.

Państwa słabo rozwinięte są bardzo zróżnicowane. Najbiedniejsze z nich leżą w strefie równikowej i zwrotnikowej suchej (np. Sudan, Czad, Etiopia), co uniemożliwia czerpanie większych korzyści z rolnictwa. Natomiast takie państwa jak Chiny, Wietnam, Filipiny, Indonezja rozwijają się intensywnie.