Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka

Życie człowieka uwarunkowane jest przez środowisko. W geografii istniały dwa poglądy dotyczące wpływu środowiska geograficznego na człowieka. Pierwszy z nich to determinizm geograficzny. W myśl tej teorii życie i działalność ludzi są całkowicie uzależnione od środowiska. Człowiek nie może w żaden sposób uniezależnić się od środowiska.

Drugim poglądem jest indeterminizm geograficzny. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że człowiek żyje w obrębie środowiska, lecz jego działalność i rozwój społeczny są od niego niezależne.

Współczesne poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka uznają, że niewątpliwie jest uzależniony od środowiska, w którym żyje. Jednakże na poziom tego uzależnienia wpływa stopień rozwoju cywilizacyjnego (w szczególności technicznego) społeczeństwa. Społeczeństwa wspólnoty pierwotnej, czy feudalne były dużo bardziej uzależnione od środowiska niż dzisiejsze społeczności wysoko rozwinięte. Tym niemniej ciągle istnieją czynniki środowiskowe ograniczające działalność człowieka bądź sprzyjające jej.