Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Restrukturyzacja przemysłu w Polsce

Przemiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku wymusiły zmianę struktury polskiego przemysłu. Zmiany te polegały głównie na:

- zwiększeniu znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego,

- zastosowaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn,

- obniżeniu kosztów wytwarzania, m.in. przez zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności produkcji,

- zwiększaniu roli zakładów małej i średniej wielkości,

- bardziej równomiernym rozmieszczeniem przemysłu,

- dużych inwestycjach zagranicznych,

- prywatyzacji przemysłu.