Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Struktura narodowościowa ludności Polski

Polska jest krajem prawie jednolitym narodowościowo. Narodowość polską deklaruje około 96% obywateli. Jest to sytuacja rzadko spotykana w Europie.

Polskę zamieszkują następujące mniejszości narodowe i etniczne (według spisu ludności z 2002 roku):

- Ślązacy - 173 tys. Zamieszkują głównie Górny Śląsk. W prawodawstwie polskim nie są odrębnym narodem lecz grupą etniczną.

- Niemcy - około 153 tys. Znajdują się głównie na Opolszczyźnie oraz w województwie śląskim.

- Białorusini - około 49 tys. Zamieszkują głównie wschodnią część województwa podlaskiego.

- Ukraińcy - około 31 tys. Największa ich ilość mieszka w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

- Litwini - około 6 tys. osób mieszkających w okolicy Suwałk (Puńsk, Sejny).