Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Geografia » Liceum » Geografia Polski » Struktura osadnicza w Polsce

Struktura osadnicza w Polsce

W sieci osadniczej Polski można wyróżnić kilka szczebli. Największą strukturą przestrzenną są konurbacje. Konurbacja to zespół leżących blisko siebie miast, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Pomiędzy miastami zanikły obszary wiejskie (miasto graniczy z miastem). W konurbacji nie ma ośrodka wyraźnie dominującego.

Typową konurbacją jest zespół miast na Górnym Śląsku. To największy w Polsce obszar zurbanizowany zamieszkany przez ponad 3 mln ludzi. W niektórych materiałach źródłowych za konurbację uważa się też Trójmiasto.

Drugą co do wielkości miejską strukturą przestrzenną są aglomeracje. Aglomeracja to zespół osadniczy składający się z jednego miasta dominującego (tzw. metropolii) oraz obszaru podmiejskiego, obejmującego też mniejsze miasta satelitarne.

Przykładowymi aglomeracjami mogą być: warszawska, łódzka, krakowska, poznańska, wrocławska.

Miejskie ośrodki wzrostu to około 80 miast średniej wielkości. Ośrodki lokalne to około 500 miast i kilka tysięcy wsi (najczęściej gminnych) mających znaczenie lokalne.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane