Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Struktura wykształcenia ludności Polski

W strukturze zatrudnienia ludności Polski zachodzą zmiany. Zwiększa się odsetek ludności z wykształceniem wyższym, policealnym i średnim, natomiast spada odsetek ludności z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia.

Ludność Polski według poziomu wykształcenia (2004)

% ludności z wykształceniem wyższym % ludności z wykształceniem policealnym i średnim % ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym % ludności z wykształceniem gimnazjalnym % ludności z wykształceniem podstawowym % ludności z wykształceniem niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego
Ogółem 13,0 33,0 23,3 5,1 23,0 2,6
Mężczyźni 11,7 29,8 30,0 5,4 21,2 1,9
Kobiety 14,2 36,0 17,2 4,8 24,7 3,1
Ludność miejska 17,5 38,0 21,3 4,4 16,8 2,0
Mężczyźni w miastach 16,9 35,0 26,9 4,8 14,8 1,6
Kobiety w miastach 18,1 40,7 16,3 4,1 18,6 2,2
Ludność wiejska 5,4 24,5 29,4 5,8 31,9 3,0
Mężczyźni na wsi 4,7 21,7 37,2 5,9 29,4 1,1
Kobiety na wsi 6,12 7,2 21,6 5,7 34,4 5,0