Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zależność rodzaju wietrzenia od warunków klimatycznych

Przebieg wietrzenia skał i grubość pokrywy zwietrzelinowej uzależniona jest od warunków klimatycznych oraz rodzaju skały. Generalnie w klimatach wilgotnych dominuje wietrzenie chemiczne, a w klimatach suchych oraz zimnych wietrzenie fizyczne.

W klimatach gorących wilgotnych (klimat równikowy, zwrotnikowy i podzwrotnikowy wilgotny) dominuje wietrzenie chemiczne. Pokrywy zwietrzelinowe są tam bardzo grube, dochodzące do 100 m.

W klimatach gorących suchych (klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy suchy) dominuje wietrzenie mechaniczne insolacyjne i solne.

W klimatach umiarkowanych w lecie przeważa wietrzenie chemiczne, a w zimie mechaniczne mrozowe.

W klimatach zimnych (klimat subpolarny i polarny) praktycznie występuje tylko wietrzenie mrozowe.