Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby/km2.

Największą gęstość zaludnienia mają silnie uprzemysłowione obszary południowe, zwłaszcza województwo śląskie i małopolskie.

Najmniejszą gęstością zaludnienia cechują się tereny północnej i wschodniej Polski - województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie i zachodniopomorskie. Są to województwa słabo uprzemysłowione, o dużym odsetku ludności wiejskiej.